Back to Top

HIOKI | เครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่น | บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดและทดสอบ

ผู้นำเครื่องมือวัด

จำหน่ายโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

HIOKI ผู้ผลิตเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
จำหนายโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

บริษัทไฟฟ้าอุตสาหกรรม นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย HIOKI อย่างเป็นทางการ ประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี รับประกันคุณภาพสินค้าทุกชนิด มีทีมวิศวกรมืออาชีพคอยดูแล บริการหลังการขายอย่างครบวงจร บริการดี มีศุนย์ซ่อมให้บริการ  

สินค้าทั้งหมด
ลงทะเบียนรับประกันสินค้า
เพิ่มเพื่อน

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

แคลมป์มิเตอร์ (clamp meter)

แคลมป์มิเตอร์

มัลติมิเตอร์ (Multimeters)

มัลติมิเตอร์

เครื่องวัดแรงดันไฟ (Voltage Detector)

เครื่องวัดแรงดันไฟ

เครื่องวัดลำดับเฟส (Phase Detector)

เครื่องวัดลำดับเฟส

เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation tester)

เครื่องทดสอบ
ความเป็นฉนวน

เครื่องวัดความต้านทานดิน (Ground Resistance Testers)

เครื่องวัดความ
ต้านทานดิน 

เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่ (Battery Tester)

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่

เครื่องวัดแอลซีอาร์ (LCR Meters)

เครื่องวัดแอลซีอาร์ 

เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Testers)

เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

เครื่องวัดความต้านทาน (Resistance Meter, milliohm)

เครื่องวัดความต้านทาน

มัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Benchtop Digital Multimeters)

มัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

เครื่องวัดแสงเลเซอร์ (LED Optical Meters, LAN Cable Testers)

เครื่องวัดแสงเลเซอร์

เครื่องมือวัดพลังงานและคุณภาพไฟฟ้า

เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า (Power Analyzer)

เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า

เครื่องบันทึกค่ากำลังไฟฟ้า (Power Logger)

เครื่องบันทึกค่ากำลังไฟฟ้า

เครื่องวัดค่ากำลังไฟฟ้า (Power Meter)

เครื่องวัดค่ากำลังไฟฟ้า

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพค่ากำลังไฟฟ้า (Power Quality Analyzer)

เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพ
ค่ากำลังไฟฟ้า

เครื่องมือวัดอื่น ๆ

เครื่องวัดอุณหภูมิ แสง เสียง

เครื่องวัดอุณหภูมิ แสง เสียง

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล (Recorder, Data Logger)

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล

เครื่องวัดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Field Meters)

เครื่องวัดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ข่าวสารและโปรโมชั่น

campaign PW3360
campaign PQ3100 PQ3198
production upgrade