Back to Top

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อ สอบถาม สั่งซื้อสินค้า ขอใช้บริการ และ/หรือ แจ้งปัญหา ผ่านช่องทางที่สะดวกด้านล่าง

สำนักงาน

บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด

85/2, 85/3 ซอยสดพิณสรร ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

01055-34060-921

เวลาทำการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

เวลา 8:30น. ถึง 17:30 น.

IE map