Back to Top

เชิญสัมมนาหัวข้อ "เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพื่ออนาคต"

 |  News & Activities

promote seminar

เชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพื่ออนาคต"

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และมีความจุไฟฟ้าสูง โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีให้หลังมานี้ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้รับการจับตามองในฐานะแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพื่ออนาคต" โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00-17.00 น.

สถานที่: โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3  location

วิทยากร
      1. ดร.สิริกานดา นวลแสง นักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์
      2. ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

Download หนังสือเชิญและกำหนดการ เอกสารแนบ

Download attached document

« Back
© Developed by CommerceLab