Back to Top

แบรนด์ที่จัดจำหน่าย

บริษัท  ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย เครื่องมือวัด และทดสอบ, อุปกรณ์ตรวจจับสำหรับระบบอัตโนมัติ, อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ, อุปกรณ์วัดและควบคุมสำหรับงานภาคสนาม, อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า และ ระบบ system integration  ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท

หากคุณไม่สามารถค้นหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์จากแบรนด์ที่คุณต้องการจากรายการด้านล่าง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาณการของเราได้ที่ Call center: 02-2646700 เรามีความยินดีที่จะช่วยท่านหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ, ตรงกับความต้องการ, ในราคาที่เหมาะสมที่สุด