CALL CENTER02-642-6700

Back to Top

งานสัมมนา และ แสดงนิทรรศการเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

21/1/2016 15:08

งานสัมมนา และ แสดงนิทรรศการเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Condition Based Maintenance) ประจำปี ในวันที่ 21 - 22 มกราคม 2559 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี 

« กลับ
© Developed by CommerceLab